İDRAK MEDYA

EBU SABAH EL MUHACİR

07 Nisan 2019 - 23:41
EBU SABAH EL MUHACİR

EBU SABAH EL MUHACİR

İslam Devleti’nin resmi yayın organlarından biri olan El-Hayat Medya tarafından Ramazan 1438 tarihinde, Rumiyah dergisinde yayımlanan “MÜMİNLER ARASINDA ÖYLE ERKEKLER VAR Kİ: EBU SABAH EL MUHACİR” isimli biyografiyi sizlerin okumasına sunuyoruz.

Malezya’dan; şehadete kavuşana kadar cihad yolunda sebat edip sabreden bir genç (öyle olduğuna inanıyoruz. Allah en iyisini bilendir). Kardeşleri arasında tevazuu ve dünyaya rağbet etmemesi, gece namazı ve gündüz orucu abidi, Kur’an okuyan, onu ezberleyen ve tefekkür eden biri olarak ünlendi. Cihad topraklarında onun günlük hayatındaki işi ve kendini verdiği şey buydu. Gerek mutfakta gerek diğer tüm mekânlarda kardeşlere yardımda da eli uzundu. Hiçbir an Rahman’ı zikretmeyi unutmazdı. Şehadetle onurlanana kadarki ameli işte bu idi.

Onun güzel ahlakı ve Müslümanlara karşı kibarlığı kendisini kardeşler arasında sevilen bir kimse, kâfirlere karşı düşmanlığının ve öfkesinin şiddeti de kendisini düşmanlar tarafından aranan biri kılıyordu. Azminin kuvveti ve aşırı cesareti ise ülkesindeki tağut hükümetinden mücrimlerin safları arasında korku yayıyordu.

Cihad nidasını duyunca kardeş, Allah’ın ve Resulünün nidasına icabet ederek harekete geçti ve 2006 yılında Filipin topraklarına hicret etti. Ebu Seyyaf İslami hareketindeki Mücahidlerin saflarına katıldı. O vakit bu hareket, Şeyh Kazzafi Cencelani (Allah onu kabul etsin) ile Endonezya ve Malezya’dan kardeşlerin komutanlığı altındaydı. Onlarla birlikte kısa bir süre cihad etti. Sonra ülkesine döndü. Cihad akidesini taşıyarak ve orada cihad cephesi açma azmiyle Sebah’ta doğduğu yere gitti. Ancak Allah, kendi dilediği şeyi takdir etti ve Malezya tağutları kendisini yakalayarak hapse attılar.

Arslan, hapiste sebat ve sabırla iki sene kaldı. Düşmanın, nurlu cihad yolunu bırakıp ateş kapılarına çağıran kötü âlimlerin, cihad yolunu tutup da sonra kararını değiştirip gerisin geri dönen yüzüstü bırakmışların aracılığıyla kurduğu tuzağına ve hilesine rağmen kardeş sabredip sebat etti. Düşmanın hilesi ve kendisine yaptığı işkenceler imanı ve yakininden başka bir şeyi artırmadı. Kardeş hapiste vaktini ibadet ve kendisiyle birlikte hapsedilen Mücahid kardeşlerden ilim talep etmekle geçiriyordu.

Birbirlerine sabır ve sebatı nasihat ediyorlardı ve kardeş Allah’ın kendisini Mücahidlerin saflarına döndürmesi için daima dua ediyordu. 2008 senesinde kardeş hapisten çıktı. Tağut Malezya hükümeti hala her yerde kendisini gözetliyordu. Ancak kardeş zayıflamadı ve Mücahidlerin saflarına katılma ümidini yitirmedi.

Ve nihayetinde Allah kendisine yine hicret lütfunda bulundu. Öyle ki; 2011 yılında ikinci kez Filipin topraklarına hicret etti. Tağut Malezya hükümeti, kardeşin Filipin’de cihad topraklarına ulaştığını öğrenince öfkelendi. Sonra oradaki muhacirlere ve Mücahidlere karşı savaşında Haçlı Filipin hükümetine ortak oldu. Mücahidler, kâfirlerden çektikleri sıkıntıların şiddetine rağmen sabrediyor ve Allah’ın vaadine kesin bir şekilde inanıyorlardı. Aksine tüm bunlar onların Mücahid kardeşlerine karşı sevgilerini, düşmanları olan kâfirlere karşı ise düşmanlıklarından başka bir şeyi artırmıyordu.

Uzun süren bir cihad, sıkıntı ve imtihandan sonra kendilerine İslam devletinin kurulduğu müjdesi geldi ki bu, Allah’ın gerçekleştirdiği; Müslümanların umudu ve rüyasıdır. Uzun bir zamandır zayi edilmiş, bu kardeşin ve Filipin topraklarındaki diğer Mücahid kardeşlerinin ve tüm ülkelerdeki Mücahidlerin beklediği hilafet! Ve kardeş bu mübarek kafileye katılmakta hızlı davranarak 2014 yılında ensar ve muhacirlerden oluşan kardeşleriyle birlikte halifeye biat ettiler.

Haçlı Filipin hükümeti bu grubu ve bölgede hilafet ordusu bulunduğunu öğrenince kökünü kurutmak ve nurunu söndürmek için kendilerine karşı savaşa girişti. Ancak kardeşler sabırla sebat ettiler. Hilafete biat ahitlerini yerine getirdiler. Gerilemiyor ve gevşemiyorlardı. Kardeş, Mücahid kardeşlerine imtihan ve sıkıntıya karşı sabrı, dünyayı (sevgisini) terki ve ahireti sevmeyi nasihat ediyordu. Ve Allah onları güzel bir imtihanla imtihan etti ta ki bazı kardeşler öldürüldü, adağını yerine getirdi, bazıları ise beklemektedirler. Onlar, haçlı, kâfir, münafık düşmanların hile ve tuzaklarına rağmen (sözlerini) hiçbir şekilde değiştirmediler.

Ebu Sabah, Filipin’de birçok çatışmaya katıldı. Bunlardan bazıları da Jolo Sulu adasında, Maguindanao bölgesinde, Basilan adasında yaşanan çatışmalardır. Kardeş aynı zamanda Mücahid kardeşleri tek bir sancak altında; hilafet sancağı altında toplanmaya davet etmeyi de unutmadı.

Ebu Sabah bu uğurda 2016 yılında Malezya’dan ve Endonezya’dan muhacirlerle birlikte bir ketibe kurdu ve bu ketibeye ‘El-Muhacirun’ ismini vererek Müslümanların halifesine ikinci kez biat etti. Sonra İslam Devleti tarafından kendilerinin işlerinden sorumlu kılınan genel emir Şeyh Ebu Abdullah El-Basilani’nin (Allah onu korusun) emirliği altına girdi.

Hicri 1437 yılı Şevval ayında Basilan adasında Rahman’ın askerleri ile şeytanın askerleri arasında şiddetli bir çatışma yaşandı. Bu çatışmalar, Şeyh Ebu Abdullah komutanlığında bir ay boyunca sürdü. Çatışmaların sürdüğü bir gün Ebu Sabah her zamanki hali üzere erkenden kalktı. Mutfakta kardeşlere yemek hazırlamaları için yardımcı oldu. Yemek hazır olmuştu ki kardeş bir gemi sesi duydu. Gerçekten de OVI-10 tarzı iki savaş gemisi idi. Gemi muaskerlerine doğru yönelmişti. Kardeş hemen hazırlığını yapmak için koştu, silahını aldı ve aslanın avına doğru yürüyüşü misali düşmanına doğru ilerledi.

Sonra tekbir getirerek bu gemiye saldırdı. Aralarında çatışmalar yaşandı. Allah, dilediğini takdir etti ve gemi topunu fırlattı. Top, kardeşin mevkiine yakın bir yerde patladı ta ki kardeş güzel bir imtihanla imtihan edildi. Arslan düşüp yere uzandı. Kardeşleri bunu görünce kendisine ilk yardım yapmak için koştular. Ancak o beka yurduna göç edip fani dünyayı terk ederek en yüksek dostlara intikal etti.

Kardeş, şehadetinden sadece bir ay önce evlenmişti. Allah, onun ölümünü müşriklere bir ateş, Mücahid kardeşleri için ise bir nur eyledi.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA