İDRAK MEDYA

Kâfiri ve günahı açıktan işleyeni gıybet etmenin hükmü nedir?

Kâfiri ve günahı açıktan işleyeni gıybet etmenin hükmü nedir?
30 Aralık 2018 - 20:31

Kâfiri ve günahı açıktan işleyenin gıybet etmenin hükmü nedir?

SORU: Kâfiri ve günahı açıktan işleyeni gıybet etmenin hükmü nedir?

CEVAP: Allah Subhanehu ve Teâlâ şu sözüyle gıybeti nehyetmiştir: “Bir kısmınız bir kısmınızın gıybetini yapmasın.” (Hucurat/12) “Bir kısmınız” sözündeki zamir, ayetin başındaki “Ey iman edenler!” sözüne dönmektedir. Gıybetin tanımı hakkında hadiste Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü rivayet edilmiştir: “Hoşlanmadığı şeyle kardeşini anmandır.” (Müslim 2589) Kâfir, müminin kardeşi değil, bilakis onun düşmanıdır.

Bu iki nasla gıybetin haram oluşundan kastedilenlerin sadece müminler olduğunu anlamaktayız. Çünkü kâfirin kanının ve malının haramlığı söz konusu değildir. Şerefi ve itibarı da aynı şekilde haram değildir.
Şeyhul-İslam Ebul-Abbas İbn-i Teymiye –Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: “Allah ve Rasulünün zemmettiği/yerdiği her sınıf insanı yermek vaciptir. Bu gıybetten değildir… Allah Teâlâ kâfiri, faciri, fasıkı ve zalimi yermiştir.” (Mecmuul-Fetava 28/225)

İlim ehlinden bazıları, delillerin bulunmasından dolayı zimmet ehli olan kâfiri gıybet etmenin haram olacağı görüşündedirler. Kuvvetli olan görüş ise bunun caiz oluşudur. Fakat ihtilaftan kurtulmak için bunu terk etmek evla olandır.

Fasığın ve günahını açığa vuranın gıybeti ise, bu kişinin gıybetinin caizliği, içine düştüğü günah ve masiyete bağlıdır. (sadece açığa vurduğu bu günahının gıybeti yapılabilir) bunun dışına geçilmez. İlim ehlinden bir grup, günahlarını ilan eden ve açığa vuran fasıkların ve saptırıcı bidat ehlinin gıybetlerinin olmadığını (bunlar hakkında konuşmanın gıybet olmadığını) söylemişlerdir. İshak b. Rahuveyh, Ahmed b. Hanbel, İbni AbdilBer, Şeyhul-İslam İbni Teymiye, Nevevi ve diğer birçok ulema bu görüştedirler.

Fakat dikkat çekilmesi gereken bir husus var ki; Müslümanın kendisini hayırdan başka bir şeyle meşgul etmemesi, kötü ve çirkin sözlü olmaması gerekir. Sahih hadiste Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun.” (Buhari 6018, Müslim 47)

Vaktini Allah’ı zikrederek, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem’e salat ederek ve kuran okuyarak meşgul etsin. Zira bu, ona dünyada ve ahirette daha faydalıdır.

Başarı Allah’tandır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA