İDRAK MEDYA

Kâfirler İstemese de – 1

Kâfirler İstemese de – 1
08 Ocak 2019 - 20:07

Kâfirler İstemese de – 1

Mü’minlerin Emiri Ebubekir El-Bağdadi’nin -Allah O’nu korusun- “Kâfirler İstemese de” Başlıklı Konuşmasının ilk bölümünü sizlerin okumasına sunuyoruz.

“Hamd ancak Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tekdir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam O’nun kulu ve Rasulu’dur. Allah’ın salât ve selamı, O’nun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
Bundan sonra, Şüphesiz Allah Azze ve Celle üzerimize namazı ve orucu farz kıldığı gibi savaşı da üzerimize farz kıldı. Allahu Teâlâ şöyle dedi: “Size hoş gelmese de savaş size farz kılındı.”

Ve O ﷻ şöyle dedi: “Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”

Yine Allah Tebarake ve Teâlâ, cihadı amellerin en faziletlisi ve İslam’ın zirvesi kıldı. Ve O, müslümanların izzetini cihada bağladı. Ve zilleti cihadın terkine bağladı. Allah’ın Rasulü aleyhisselam şöyle dedi: “İğne usulüyle (inceden inceye) alışverişe dalar, öküzün (ziraatın vs.) kuyruğuna yapışıp ekin ekmeğe razı olur da cihâdı terk ederseniz, Allah sizi zillete düşürür. Dininiz(in cihâd hükmün)e dönünceye kadar (Allah-u Teâlâ) zilleti üzerinizden kaldırmaz.”

Allah Azze ve Celle yine cihaddan geri duranlar için şiddetli bir azab hazırladı. O şöyle dedi: “Eğer topluca savaşa katılmazsanız, O sizi acı bir azaba uğratır ve yerinize başka bir kavmi getirir ve siz O’na zerrece bir zarar veremezsiniz.”  Ve O, hiç kimseyi istisna tutmadan topluca cihada çıkmayı emretti: “İster hafif teçhizatla, ister ağırlıklı olarak seferber olun.”  Ve O, tek bir mücahid kalmış olsa bile, her durumda savaşmayı emretti: “(Ey Muhammed) Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et.”

Ve O, kendi yolunda savaşanlara zafer vaadetti ve sonucunu müminler için bir galibiyet kıldı. O, şöyle dedi: “Umulur ki, Allah kâfirlerin gücünü kırar.” Ve O şöyle dedi: “Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir.”
Ve şöyle dedi: “Müminlere yardım, bizim nezdimizde bir hak oldu.”  Bu yüzden Müslümanlar, savaşın her Müslüman ferdin üzerine farz olduğunu ve cihadın amellerin en faziletlisi ve İslam’ın zirvesi olduğunu anlamalı ve kavramalıdırlar. Onların izzeti, üstünlüğü, dünyadaki ve ahiretteki selameti ona bağlıdır. Onların zilleti, hasara uğraması, aşağılanması ve dünya ve ahiretteki azabı onun terkindedir.

Yine onlar, Allah’ın ﷻ mücahidlere yardım edeceğine inanmalıdır: bu kaçınılmazdır. İşte İslam Devleti’nin askerleri bunun uğrunda savaşıyorlar. Onlar Allah’a itaat etmek için ve O’na yaklaşmak için savaşıyorlar. Onlar hiç bir zaman savaşmayı terk etmeyecekler.

Onlardan tek bir asker kalsa bile, onlar hiç bir zaman savaşmayı terk etmeyecekler, çünkü onlar zillete ve haksızlığa kafa tutuyorlar. Onlar savaşmayı hiç bir zaman terk etmeyecekler çünkü onlar sadece savaşma yoluyla izzeti ve şerefi tattılar.

Onlar hiç bir zaman savaşı terk etmeyecekler. Şüphesiz onlar muzafferdir. Onlardan tek bir adam kalsa bile onlar muzaffer olacaktır. Onlar muzafferdir ve Allah’ın kendilerine yardımından kesin emindirler. Bu yüzden sevinin ey İslam ümmeti ve hayır bekleyin.

Çünkü İslam Devleti’ndeki evlatlarınız bugün Allah’ın lütfuyla daha sağlamlar, daha güçlüler ve daha kararlılar. Bu haçlı seferi onların menheclerine olan bağlılıklarını, yollarında sebatlarını ve hedeflerine ulaşmadaki kararlılıklarını arttırdı. Hamdlerin tümü Allah’adır.

Bu haçlı seferi, en sert ve en şiddetli haçlı seferlerinden biri olmasına rağmen (onlar için) en başarısız ve en çok hayal kırıklığına uğratanlarından biri oldu. Amerika ve müttefiklerinin; korku, acziyet, beceriksizlik ve başarısızlık arasında sendelediğini görüyoruz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA