İDRAK MEDYA

Mürted bir kimse tevbe edip tekrar İslam’a dönerse, nikâh akdini yenilemesi gerekir mi?

Mürted bir kimse tevbe edip tekrar İslam’a dönerse, nikâh akdini yenilemesi gerekir mi?
21 Şubat 2019 - 19:41

Mürted bir kimse tevbe edip tekrar İslam’a dönerse, nikâh akdini yenilemesi gerekir mi?

SORU: Mürted bir kimse tevbe edip tekrar İslam’a dönerse, nikâh akdini yenilemesi gerekir mi?

CEVAP: Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan bizleri bundan afiyette tutmasını ve İslam üzere sabit kılmasını isteriz. Mürted kimse, şayet Müslüman hanımının iddeti bitmeden önce tevbe edip İslam’a dönerse, ilim ehlinin tercih edilen görüşüne göre Müslüman olan bu kadınla nikâh akdini yenilemesi gerekmez.

Bu, Hanefilerin, Şafilerin ve Hanbelilerin çoğunluğunun görüşüdür. Şayet hanımının iddeti bittikten sonra İslam’a dönerse, sahih olan görüşe göre nikâh akdini yenilemesi gerekir. Çünkü evli iken taraflardan birinin mürted olması, boşanma olarak değil, nikâhın fesh (iptal) olması olarak kabul edilir.

İmam Şafi -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: “Bir kimse, eşi varken (evliyken) dinden irtidad ederse, tevbe edip İslam’a dönmeden önce, kadının iddeti bitmemişse araları ayrılmış olmaz. Şayet tevbe etmeden önce kadının iddeti bitecek olursa, artık bain olarak (geri dönmemek üzere), geri dönmesi mümkün olmayacak şekilde araları ayrılmış olur. Bu ayrılıkları feshtir (nikâhın iptal olmasıdır) talak değildir.” (El-Ümm 6/173)

Hallal’ın, İshak İbn-i İbrahim’den yaptığı rivayette, o İmam Ahmed b. Hanbel’e -Allah ona rahmet etsin- Daru-l Harb’e (Küfür beldesine) gidip de, orada Hristiyan olan bir adamın, daha sonra eşi iddet beklediği esnada İslam’a geri döndüğü takdirde, o kadının eşi olup olmayacağını sorduğunda, İmam Ahmed şöyle cevap vermiştir: “Kadın iddet beklediği sürece onun eşidir ve iddeti bitinceye kadar o kadın üzerinde en çok hak sahibi olan odur.”

Ancak şuna dikkat etmen gerekir ki, adamın riddet haline düşmesiyle beraber, eşiyle aralarının ayrılması gerekir, zira ona yaklaşması, onunla cima etmesi (ilişkiye girmesi), onunla beraber oturması helal değildir. Çünkü bu, Allah’ı inkâr eden ve Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya tevbe etmezse riddet haddi uygulanması gereken bir adamdır.

Başarı Allah’tandır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA