İDRAK MEDYA

Namazı tembellikten dolayı terk eden kimsenin hükmü konusunda tercih edilen görüş nedir?

Namazı tembellikten dolayı terk eden kimsenin hükmü konusunda tercih edilen görüş nedir?
07 Şubat 2019 - 14:04

Namazı tembellikten dolayı terk eden kimsenin hükmü konusunda tercih edilen görüş nedir?

SORU: Namazı tembellikten dolayı terk eden kimsenin hükmü konusunda tercih edilen görüş nedir?

CEVAP: Namazı terk eden kişinin hükmü hakkında âlimlerin sözleri arasında tercih edilen görüş; namazı terk eden kimse, sırf namazı terk edişiyle kâfir olur. Namazı tembellikten dolayı terk etmesiyle inkâr ettiği için terk etmesi arasında hiçbir fark yoktur.

Tembellikten dolayı terk eden kimseye gelince, namazı terk etmekle kendisiyle küfre girilen meselelerden birisini işlemiş olur.

İnkâr ettiği için terk eden kimseye gelince; bu terkiyle kendisiyle küfre girilen meselelerden ikisini işlemiş olur; terk etmesi ve inkâr etmesidir. Rasulullah ﷺ’den sahih bir yolla rivayet edilen birçok hadiste, kişinin namazı sadece terk etmesiyle küfre gireceği bildirilmiştir ve bu kimse namazı terk edişi ister karşı çıkmasından isterse de sadece terk etmesinden olsun her iki halde de hükmünün aynı olacağı bildirilmiştir.

Şayet sadece inkâr eden kişi kâfir olacak olsaydı muhakkak bunu Rasulullah ﷺ hadislerinde bildirirdi. Zira o konuşmasında ve meramını anlatmada insanların en fasihiydi.

Rasulullah ﷺ şöyle buyurdu: “Kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmesi vardır.” (Müslim: 82)

Yine şöyle buyurmuştur: “Kul ile küfür arasında namazın terkinden başka bir şey yoktur.” (Nesai: 464)

Yine şöyle buyurmuştur: “İman ile küfür arasında namazın terki vardır.” (Tirmizi: 2618)

Yine şöyle buyurmuştur: “Bizimle onlar (müşrikler) arasındaki fark namazdır, kim namazı terk ederse kâfir olur.” (Tirmizi: 2621, İbni Mace: 1079, Müsned-i Ahmed: 22937)

Yine şöyle buyurmuştur: “Kul ile İman ve küfür arasında namaz vardır, kim onu terk ederse şüphesiz şirk koşmuş olur.” (Şerhu Usuli İtikadi Ehlissünne vel-Cemaa: 1521)

Yine şöyle buyurmuştur: “Kim namazı terk ederse şüphesiz kâfir olur.” (Sahihu İbn-i Hibban: 1463)

Allah kendisinden yardım istenilendir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA