İDRAK MEDYA

Ribatın Faziletleri

Ribatın Faziletleri
14 Mart 2019 - 23:07

Ribatın Faziletleri

Cihada bağlı olan hususlardan birisi de ribattır. Müslümanlara destek için suğrede bulunmaktır. Suğre ise; düşmanın ve halkının korktuğu, düşman sınırındaki her yerdir. Başka bir deyimle, ardında İslâm’ın (güvenliğinin) olmadığı yerdir.

Ribattan kast olunan; dini güçlendirmek için ve kâfirlerin kötülüğünün Müslümanlardan uzak tutulması için düşman sınırında suğrede durmaktır. Engellemek kastı ile düşmanın saldırısının beklendiği herhangi bir yerde bulunmak (beklemek) ribat sayılır.

Çünkü “ribatın” aslı şu ayette geçen atların ribatıdır/bağlanmasıdır: “Onlara karşı, gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah’ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutursunuz.” (Enfal, 60)

Kim düşmanı engellemek niyeti ile düşmana sınır bir yerde beklerse “murâbıt” sayılır. İster o yer vatanı olsun -yani normalinde ikamet ettiği yer olsun- ister ise olmasın fark etmez. Çünkü önemli olan husus; yerin vatanı olup olmaması değil, düşmanı engellemek ve korkutmak niyeti ile olmasıdır.

Nebe gazetesinin konuyla ilgili yayınlamış olduğu infografik

Ribatın fazileti çok büyüktür, sevabı da büyüktür. Çünkü ribat; Müslümanları ve kutsallarını savunmaktır, düşmana sınır yerlerin halkına ve saldırı ehline ait bir kuvvettir. Ribat, cihadın aslı ve fer’idir. Ribatın fazileti hakkında birçok naslar günümüze ulaşmıştır.

Ribatın başlıca faziletleri şunlardır:

-Bir günlük ribat, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.

-Bir günlük ribat, bir ay oruç tutup, geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır.

-Ölen kimsenin amel defteri kapanır ancak murabıtların defteri kapanmaz.

-Murabıt, ribat esnasında ölürse; Allah (Subhanehu ve Teâlâ), onu kıyamet günü şehid olarak diriltir.

-Allah yolunda bir günlük ribat, ribatsız geçen bin günden daha hayırlıdır.


Şeyhulislam İbn Teymiyye (rahimehullah), kişinin ribat yerinde murabıt olarak durmasının, Mekke, Medine ve Beytû’l Makdis’te durmasından daha faziletli olduğu hususunda icma olduğunu nakleder.

Ahmed b. Hanbel’e (rahimehullah) Mekke’de ikamet etmek mi yoksa ribat mı sana da sevimlidir?’ diye sorulduğunda ‘Ribat daha sevimlidir.’ cevabını vermiştir. Yine İmam Ahmed şöyle demiştir: “Bizim yanımızda; gazâ, cihad ve ribata eşdeğer (muadil) hiçbir amel yoktur.”

Murabıtın ribat yerindeki namazı, orucu, zikri, kırâatı ve nafakası ecir bakımından kat kat fazladır. Hiç şüphe yok ki; murabıt da mücahiddir ve Allah yolundadır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA