İDRAK MEDYA

ZEVAHİRİ’NİN SAPITANLARIN YOLUNU TEMİZE ÇIKARMA YALANI

ZEVAHİRİ’NİN SAPITANLARIN YOLUNU TEMİZE ÇIKARMA YALANI
09 Şubat 2019 - 19:54

ZEVAHİRİ’NİN SAPITANLARIN YOLUNU TEMİZE ÇIKARMA YALANI

Allah’a hamd eder, O’ndan ﷻ yardım dileriz salat ve selam Nebi ﷺ’e ve O’nun yolundan gidenlerin üzerine olsun.

“Kâfirler de birbirlerinin dostudurlar? Eğer birbirinizle yardımlaşmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat doğar.” (Enfal, 73)

İşte Zevahiri yine süslü sözlerle sahnede. Evet, ifsat ve fesat yüce Allah’ın ﷻ bildirdiği gibi Müslümanları bırakıp kâfirleri dost edinmekle meydana gelir.

Zevahiri Şam’da kâfirleri dost edinip gerçeklerin üstünü örterek sahayı ifsat ettikten sonra şeriatı ikame eden halifeyi karalamak ile bitireceğini zannetti. Lakin Zevahiri Yüce Allah’ın ﷻ bizlere ifsadın sebebini ve mücrimlerin yolunu anlattığı Kur’an’ın ayetlerinin bize yol göstereceğini unuttu.

Gün olmasın ki dünya kâfirleri toplantılar yapıp İslam Devleti’ne karşı onu engellemek, yok etmek ve yayılmasını önlemek için yeni kararlar almasınlar. Nedense Amerika ve işbirlikçileri yeni kararlar aldığında El-Kaide ve tebaası da aynı anda hareket ediyor ve İslam Devleti’ne karşı onlarla aynı zamanda açıklamalar yapıyorlar.

Amerika’nın 79 devletle birlikte İslam Devleti’ni bitirmek için yeni kararlar ve çareler aradığı bu zamanda El-Kaide lideri Zevahiri yeni bir video ile karşımıza çıkıyor. Yayınlanan videoda El-Kaide lideri Zevahiri Şam’da yaşanan pisliklerinin üzerini örtüp dilini yine Müslümanların halifesine uzattı.

Eymen Ez-Zevahiri Şam sahasının ifsat olmasını Türkiye’yi İdlib’e sokarak gözlem noktaları kurduranlara değil de şeriatı ikame ederek hilafeti ilan eden ve yüce Allah’ın ﷻ gösterdiği yolla cihad eden halifeye bağladı.

Aslında Amerika’nın ardından bu açıklamaları yapan Zevahiri’nin Amerika’nın aldığı yeni kararlar içinde El-Kaide ve uzantılarının da İslam Devleti’ne karşı yerini alacağı daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bunlar akide ve menhec üzerine sebat edemeyen, savaşın şiddetine dayanamayan, kâfirlerle barış görüşmeleri yaparak onların zarardan emin kılındığı bu zamanda bu videonun ortaya çıkması ile Zevahiri’nin İslam Devleti halifesine saldırması gösteriyor ki Amerika alacağı yeni kararlar dâhilinde El-Kaide, Taliban ve diğer ülkelerdeki uzantılarını da İslam Devleti’ne karşı kullanacak.

Ey Müslümanlar! Şüphe yok ki sahalar ancak şeriatın dışına çıkmakla, Allah’ın ﷻ emrine karşı çıkmakla ve kâfirleri dost Müslümanları düşman edinmek ile ifsat olur. Bakın sahaya ve kendi gözlerinizle görün ki Allah’ın ﷻ emrine muhalefet ederek Müslümanların safını bölen, mürtedleri dost edinerek sahayı ifsat eden kişi bilakis Zevahiri ve avenelerinden başkası değildir.

Ey Müslümanlar! Sahayı Müslümanların saflarını bölerek hainlerin biatını alan, Şam’da yer edineceğini düşünerek zamanında Cevlani’ye destek veren, El-Kaide emiri olan Zevahiri ve ona destek verenler bozup ifsat etti.

Sahayı Amerika’nın sahada kullandıkları grupları Mücahid ilan edip onlarla aynı safta İslam Devleti’ne karşı savaşarak bizzat El-Kaide emiri Zevahiri ve destekçileri bozup ifsat etti.

Sahayı Avrupa’nın desteklediği para, silah, malzemeler verdiği grupları Mücahid ilan edip aynı safta İslam Devleti’ne karşı savaşmakla El-Kaide emiri Zevahiri ve destekçileri ifsat etti.

Ey Zevahiri! Suudi Arabistan’ın para, silah her türlü istihbarat faaliyeti ile desteklediği grupları Mücahid ilan edip aynı safta İslam Devleti’ne karşı savaşmakla sahayı sen ifsat ettin.

Ey Zevahiri! Katar’ın para, silah ve eğitimlerle desteklediği grupları Mücahid ilan edip onlarla aynı safta İslam Devleti’ne karşı savaşmakla sahayı sen ifsat ettin.

Ey Zevahiri! Türkiye’nin eğitim, istihbarat, silah, para ve her türlü yardım ettiği grupları Mücahid ilan edip İslam Devleti’ne karşı savaşmakla sen sahayı ifsat ettin.

Ey Zevahiri! Ürdün’ün beslediği ve yetiştirdiği gruplar ile beraber aynı hendeği paylaşarak İslam Devleti’ne karşı savaşıp sahayı sen ifsat ettin.

Evet, ey Müslümanlar! Yıllardır Müslümanlara dünyanın her yerinde kan kusturan, onları öldüren, kanlarını akıtan, zindanlarda türlü türlü işkencelerle katleden, sürgün eden bu devletlerin kan emicilerin durumunu bilerek onların oluşturduğu gruplar ile ittifak yaparak İslam Devleti’ne karşı savaşmakla sahayı ifsat eden ancak Zevahiri ve aveneleridir.

Ey Müslümanlar! Yıllardır kâfirlere karşı şiddetli bir şekilde savaşıp eline geçen bir karış toprağı şeriat ile ikame eden, bu uğurda her şeyini feda etmekten çekinmeyen İslam Devleti mi sahayı bozup ifsat ediyor?

Yoksa yüce Allah’ın ﷻ emrine muhalefet ederek şeriatı ikame etmeyen, mürtedleri dost edinip onlara Mücahid diyen, küfür ve pisliklerini bilmelerine rağmen onlarla aynı hendeği paylaşanlar mı sahayı ifsat ediyor?

Bilakis sahayı ifsat eden varsa o da El-Kaide’dir ki şeriatı ikame etmeyip mürtedlerle aynı hendeği paylaştılar.

Onlar Halep’i Suriye rejimine ve Rusya’ya emir aldıkları Türkiye’nin eli ile teslim ettiler. Teslim ettikleri zaman Zevahiri’nin aveneleri de bu gruplarla birlikteydiler.

Dera’daki toprakları rejime teslim ederken bu gruplarla beraber Zevahiri ve aveneleri de vardı ve bunlar her zaman bu gruplar ile birlikteydiler.

Ğuta’yı teslim ederken bu gruplarla beraber Zevahiri ve aveneleri de vardı. Bu gruplar ile o toprakları rejime ve Rusya’ya teslim ettiler.

Humus’u teslim ederken yine bu gruplarla beraber zevahiri ve aveneleri de vardı. Bu gruplar ile o toprakları rejime ve Rusya’ya teslim ettiler.

Yılardır cihad cephelerini ifsat eden, kâfirlerin ordusuna dönüşen bu grupları en iyi şekilde bilmelerine rağmen aynı olayların tekrar edilmesine sebep olan Zevahiri’nin şeriata zıt olan bu yöntemleridir. Şimdi utanmadan sıkılmadan çıkmış kendi pisliklerini, rejime elleri ile teslim ettikleri toprakları mürted devletlerin ordularına dönüştürdükleri grupların bu durumlarını kapatmak için İslam Devleti’ne iftira atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

“Utanmıyorsan dilediğini yap”

Zevahiri’ye söylenecek olan tek söz önceki Peygamberlerin sözü olan “Utanmıyorsan dilediğini yap” sözüdür.

Herkes şunu çok iyi bilir ki İslam Devleti şeriatın emirlerine sıkıca bağlıdır. Allah’ın ﷻ emrini yerine getirmede, dinini ikame etmede, kâfirler ile cihad etmede kararlıdır. Bu yola azı dişleri ile sarılmışlardır. Allah’ın ﷻ izniyle İslam Devleti bu yolda bütün meşakkatlere, zorluklara, öldürülmelere, esir edilmeye ve her şeye rağmen devam edecek ve onun son ferdi Rabbi’ne kavuşuncaya dek bu yolda ısrar edecektir. Ya şeriatı ikame ederek yaşayacak ya da bu uğurda ölene kadar cihad etmeye devam edecektir.

Ey Zevahiri ve aveneleri! Sizlerin bu yolu artık kaldıramayıp akide ve menhecin zorluklarına katlanamayarak kâfirlerle masalara oturup kâfirler ile ortak düşmanınız olan İslam Devleti’ne karsı yardımlaşacağınız artık insanlara kapalı değildir. Kâfirlerin size ve dostlarınıza sunacakları az bir toprak parçası için İslam Devleti’ne karşı bütün dünyada sizi kullanacakları ve destekleyecekleri görünen yolunuzdan biridir. Zevahiri’nin yıllarca üstünü örttüğü pislikleri bu konuşma ile daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Sizlerin bu yolu önceki satılmışların yoludur ve sizde satılmışların yolundan devam ediyorsunuz. Kibrinizden dolayı tevbe etmeyerek bu şerli yolda devam edeceğiniz açıktır. Biz sizlere söylüyoruz; kâfirleri dost edinip onların uşakları ile paylaştığınız safı tevbe ederek terk edin. Kâfirlere karşı durun onlara karşı mücadele edin. Ha Amerika askeri ile aynı safta savaşmışın ha Türkiye’nin askeri ile ya da bu ikisin beslediği yetiştirdiği Şamlı ve diğer milletlerden olanlarla, fark etmiyor. İşte sizin için bulunduğunuz durum budur. Gelin sizin için geç olmadan içinde bulunduğunuz durumdan tevbe edin, kâfirlerle aynı safta savaşmayı terk edin. Allah’a ﷻ sunacak mazeretleriniz ve amelleriniz olsun.

Şüphe yok ki bir yerin ifsadı ve bozulması ancak yüce Allah’ın emrine karşı olmakla olur.

Bir yerin ıslahı ise tevbe ve istiğfar ile yüce Allah’ın emrine sıkıca uymakla olur. Şeriatı ikame etmek Müslümanlar ile tek bir saf etrafında toplanarak kâfirler ile cihad etmek yüce Allah’ın emrine uymak ile olur. Bu uğurda sebat edip son ana kadar mücadele etmek ve bu uğur da ölmek ile olur. İşte bu en büyük zaferdir.

Şeriattan yüz çevirip onu ikame etmeyen Arap ve acem tağutların besledikleri yetiştirdikleri gruplarla beraber olup İslam Devleti’ne karşı savaşmak küfür ve ifsadın sebebidir. Kanların akmasının sebebidir. Yüce Allah’ın emrine karşı olmaktır. İşte sizin bu yolunuz Müslümanların çabalarının meyvelerini münafıklara ve kâfirlere vermektir.

“Kâfirler de birbirlerinin dostudurlar? Eğer birbirinizle yardımlaşmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat doğar.” (Enfal, 73)

Bizler yüce Allah’tan halimizi düzeltmesini, hatalarımızı ve aşırılıklarımızı gidermesini O’nun temiz pak şeriatı uğruna mücadele ederken canımızı almasını diliyor, saflarımızın tek bir saf halinde Nebevi menhec üzere olan hilafet altında toplanmasını diliyoruz.

“Allah emrinde galiptir lakin insanların çoğu bilmez.” (Yusuf, 21)

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları İDRAK MEDYA'ya aittir, resim ve haberler değiştirilemez yalnız dağıtılabilir. Tüm Hakları Saklıdır © 2019 İDRAK MEDYA